Amazing Selfie
You must be logged to see a full size.
Marcin Jegers

Moja niezawodna paczka !

Zawsze możemy na sobie polegać . Z tą ekipą pojadę wszędzie ,wiem,że możemy liczyć na siebie jako strażacy i gdy trzeba zachowujemy powagę sytuacji,ale czasami dopada nas głupawka :)

#Selfie #Ekipa #amazingselfie

2021-08-16  19:21

284

6  

3

Picture nominated in 2021-8

Visibility: for all

The most popular photo in August 2021 3 [ 3,9]

Share

Comments

This selfie has no comments yet...