Amazing Selfie
You must be logged to see a full size.
Krzysztof Kramer

Ugasić Pragnienie

Ugasiłem selfikowe pragnienie zrobienia ciekawej perspektywy z fontanną 😅✌️

#Chrobrego #Waly #Szczecin #Fontanna

2023-09-26  09:04

178

2  

0

Picture nominated in 2023-9

Visibility: for all

Share

Comments

This selfie has no comments yet...